Paneller

 • Bir Eğitimci Olarak Konya Ağabeylerinin Karakter Eğitimi Metotları
  Bir Eğitimci Olarak Konya Ağabeylerinin Karakter Eğitimi Metotları

  Necmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU'nun Konya Ağabeyleri Paneli tebliğidir Bilimsel terminolojide karakter; nesne ya da bireylerin nev-i şahsına münhasır öz yapısı, ana değeri, temel özelliği olarak tanımlanır. Ağabey kelimesi ise...

  16 Eylül 2014 1237
 • SAHİH İNSANİ PARADİGMA OLARAK MÜSPET HAREKET
  SAHİH İNSANİ PARADİGMA OLARAK MÜSPET HAREKET

  SAHİH İNSANİ PARADİGMA OLARAK MÜSPET HAREKET -Said Nursi Örneği- Prof.Dr.Bilal SAMBUR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Günümüzde modern insan sahip olduğu büyük material imkanlara rağmen, müspet bir insani hayatı nasıl yaşayacağını bilmeme...

  10 Eylül 2014 1684
 • Mağduriyetler ve Hak İhlalleri Karşısında Hakkı Savunmada Müsbet Hareket
  Mağduriyetler ve Hak İhlalleri Karşısında Hakkı Savunmada Müsbet Hareket

  Yazar Safa Mürsel'in Said Nursi ve Müsbet Hareket Panelinde sunmuş olduğu tebliğdir Konuya bir anekdotla giriş yapacağım: Bediüzzaman’ın ilk dönem hayatında yetkililerden birisi, Onun aleyhinde konuşur. Bunu duyan talebelerinden birisi, o zatın kapısı...

  21 Nisan 2014 1319
 • Said Nursi ve Müsbet Hareket Panelinden notlar
  Said Nursi ve Müsbet Hareket Panelinden notlar

  Kadir AYTAR Geçtiğimiz cumartesi günü Risale Akademi ve Nur Vakfı Ankara Ulucanlar Cezaevi konferans salonunda “Said Nursi ve Müsbet Hareket Paneli” düzenledi. Ulucanlar Cezaevi, Ankara’nın gezilmesi görülmesi gereken nostaljik bir yeridir. Said Nurs...

  06 Nisan 2014 1259
 • Said Nursi ve Müsbet hareket Paneli
  Said Nursi ve Müsbet hareket Paneli

  01 Nisan 2014 1367
 • Mevlana Halid'den Günümüze
  Mevlana Halid'den Günümüze

  Molla Nezir AKDOĞAN’ın Said Nursi ve Mevlana Halid Paneli konuşmasıdır البسملة…. المدلة…. الصلوة….. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a olsun. Salatu selam ulemayı kendi varisi kılan Hz. Peygamber’imiz Muhammed Mustafa’ya olsun. Çok kıymetli misafirler...

  13 Şubat 2014 1421
 • Kirazlı Mescit’te Zübeyir Ağabeyle Kalmak
  Kirazlı Mescit’te Zübeyir Ağabeyle Kalmak

  Ahmet Emin DERNEKLİ’nin Konya Ağabeyleri Paneli konuşmasıdır Selamün aleyküm. Allah’ın rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Burada ağabeylerimizin Konya ağabeyleri hakkında içten ve ruhtan gelen manevi terennümatının dile dökülen ş...

  13 Şubat 2014 1956
 • Mevlana ve Said Nursi çağlarının medeniyetinin ruhunu kurmuşlardır
  Mevlana ve Said Nursi çağlarının medeniyetinin ruhunu kurmuşlardır

  Dr. Suad ALKAN'ınKonyaAğabeyleriPaneli konuşma metnidir Selamün aleyküm Ben Konya’da iki sene öğrenci olarak kaldım. Bu iki senenin üzerimde olan tesirini küçük birkaç kavram üzerinde toparlayarak size aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi, Abdülme...

  09 Şubat 2014 1250
 • Kastamonu da bir kahraman
  Kastamonu da bir kahraman

  Prof. Dr. Himmet UÇ Kastamonu Ağabeyleri, Risale-i Nur’un inkişafı yolundaki gayretlerini yerine getirip çilelerini çekip bu dünyadan göçtüler ama yine Kastamonu’da düşünce dünyasına gözünü açan bir kahraman var. O kıyamete kadar yaşayacak. Kimdir di...

  18 Ocak 2014 1482
 • Kastamonu’da neler oldu?
  Kastamonu’da neler oldu?

  Prof. Dr. Himmet Uç Kastamonu Kastamonu Anadolu’nun ilim ve maneviyat şehri olarak şöhret bulmuştur.Bu şehrin bu ülkenin manevi atlasındaki yerini bozmayı kurulan yeni düzenin bir gereği olarak gören bir sınıf insan, kurulan yeni düzenin kültür ve ya...

  06 Ocak 2014 1380
 • Halid-i Bağdadi’den Bediüzzaman’a tecdit meselesi
  Halid-i Bağdadi’den Bediüzzaman’a tecdit meselesi

  Dr. Suad ALKAN’ın Said Nursi ve Mevlana Halid Paneli tebliğidir İslamiyet, eğitime Ashab-ı Suffa[1] döneminden itibaren önem verdi. Selçuklu Devleti’nin Veziri Nizamülmülk[2] dönemine kadar “bir eğitim müessesesi” olmadı. Gramer, hadis, fıkıh, tefsir...

  05 Ocak 2014 1443
 • Ebedi Nurcu Said Gecegezen
  Ebedi Nurcu Said Gecegezen

  Ali ATEŞ'in Konya Ağabeyleri Paneli tebliğidir Cenab-ı Allah (C.C.) insanları niçin yarattı? Elbette ki kendisine ibadet etsinler, kulluk etsinler diye. Bunun için bütün insanlığı nefis ve şeytanla büyük bir imtihana tabi tuttu. İnsanı etkileyen çevr...

  29 Aralık 2013 1851
popüler cevapdünya atlası