Emirdağ Lahikası’nda Müsbet Hareket Mektupları

Eklenme Tarihi: 22 Mart 2016 | Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2017

 

Mehmet ŞAHİN'in Müsbet Hareket Çalıştayı-3 sunumudur

Emirdağ Lahikasında “Müspet Hareket” yaklaşık 52 yerde geçmektedir. Bunlardan bazılarını örneklendirmek gerekirse:

1) Başta Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. (Emirdağ Lahikası 2. Kısım 151. Mektup) Bu derste; vazifemizin müspet hareket olduğu belirtilmektedir. Asayişi muhafazayı netice veren müspet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellef olduğumuz,

2) Emirdağ Lahikası 1. Kısım 63. Mektupta; gizli münafıkların Risale-i Nur’a ilişmek için hükümeti iğfal ettikleri, müspet hareket edildiği için tüm planların akim kaldığı,

3) Emirdağ Lahikası 2. Kısım 119. Mektupta; Nur talebelerinin asayişçi oldukları ve asayişi muhafaza ettikleri, haksız muamelelere maruz kaldıkları halde hiçbir vukuatlarının kaydedilmediği,

4) Emirdağ Lahikası 1. Kısım 12. Mektupta; Risale-i Nur’un program ve mesleğinin ve hareket gayesinin milleti anarşilikten muhafaza ve iman-ı tahkikiyi vermek olduğu,

5) Emirdağ Lahikası 1. Kısım 185. Mektupta; ehli-i imanı dalaletten çekmeğe çalışmanın Risale-i Nur’un mesleği ve gayesi olduğu,

6) Emirdağ Lahikası 1. Kısım 4. Mektupta; Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri rapora göre Risale-i Nur’un dini alet etmediği, cemiyet teşkil etmediği, emniyeti ihlal etmediği,

7) Emirdağ Lahikası 1. Kısım 5. Mektupta; (Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar sureti) Said Nursi’nin mensuplarının hükümete karşı kötü maksat beslemedikleri, bir cemiyet ya da tarikat kurma fikriyle hareket etmediklerinin anlaşıldığı,

8) Emirdağ Lahikası 2. Kısımdaki ” Konuşan Yalnız Hakikattir” adlı mektupta; bazen zülüm içinde adaletin tecelli ettiği, dinin hiçbir şeye alet edilmediği, türlü musibet, eza ve cefalara maruz kalan kendisi ve talebelerinin bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı haklarını helal etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

9) Emirdağ Lahikası 1.Kısım 215. Mektupta Üstad kendisi için; “İslam’ın uhuvvetine ve Müslümanların birbirlerine karşı muhabbetine, dünyalarına hiç karışmayıp sadece ahirete çalışan, şedit düşmanlara karşı menfi hareket etmeyen hatta meşgul dahi olmayan, beddua dahi etmeyen bir adam” demektedir.

10) Emirdağ Lahikası 1. Kısım 9. Mektupta; her vakit ihtiyat, ihlas ,tesanüt, sebat, sarsılmamak ve vazifemizi tam yapmak, vazife-i ilahiye ye karışmamak “sırren tenevveret ” düsturuna göre hareket etmek ve telaş etmemek, meyus olmamak lazım ve elzem olduğu,

11) Emirdağ Lahikası 2. Kısım 78. Mektupta Üstad; siyaseti, dünyayı ve bütün içtimai cereyanları dine hizmet için alet ve tabi yapmak düsturuyla hareket ettiğini, değil dini siyasete alet etmek belki bir tek iman hakikatini dünya saltanatına dahi değişmediğini,

12) Emirdağ Lahikası 2. Kısım 88. Mektupta ehl-i vukufun raporuna itirazında; kabir kapısına yanaşan, seksenini geçen, kırk seneden beri kendisini inzivaya çeken, 28 seneden beri tecrid-i mutlak hapis ve nefiy içinde bütün bütün dünyadan küsmüş, otuz beş sene gazeteleri okumamış, dinlememiş, mukabelesiz olarak ömründe hediye kabul etmemiş, tüm medihleri şahsına olmayarak ya Nurcuların heyetine ya da Risale-i Nur’un şahs-ı manevisine havale etmiş olduğunu belirtmektedir.

70 haftadır devam eden Lahika müzakerelerinin 25. haftası geride kalmıştır. Yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi müspet hareket lafzı, Emirdağ Lahikası’ndaki tüm mektuplar olmak üzereRisale-i Nur’un tamamında manen bulunmaktadır. Üstadve Risale-i Nur talebelerinin de bunu fiilen yaşamışve yaşamakta oldukları müşahede edilmektedir.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası