Eğitimde gençlere hamiyet kazandıracak beş çözüm teklifi

Eklenme Tarihi: 03 Şubat 2017

Böylece toplumsal şikayetlerin başında gelen bencil, yalnız, kendine düşkün gençler yerine, biz bilincine sahip, paylaşımcı, empatik, diğergam nesiller yetişebileceği üzerinde duruldu.

Gençlerde “Hamiyet” duygusunun hem beyinlerinde ve hem kalplerinde yer bulması gerektiği belirtilen açıklamada, bu amacın, sadece aynı dili konuşan toplumla değil, aynı duyguları paylaşan bir toplumla gerçekleşebileceği belirtildi. Gençlerin okulda öğrenebilecekleri yüksek hamiyet değerinin uygulanmasını da ailede, sokakta, kurumlarda ve devlette de görmesi gerekir.

Hamiyet değerinin, kişinin ailesi, toplumu ve insanlığa karşı duyduğu sorumluluk duygusunun, muhabbet (sevgi), hürmet ve merhametle beslenmesiyle ortaya çıkacağı vurgulanan açıklamada, gençlerin başta manevi ve milli değerlerine sevgi veya hürmet; ya da en azından şefkat hissini taşımalarıyla gerçekleşebileceği üzerinde duruldu.

Söz konusu yüksek hamiyet değerinin kazanılması için, müfredat ve ders kitaplarında herhangi bir dersin değerler kısmında işlenecek ünite, konu ve kazanımlarda konuların birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiği belirtildi. Hamiyet değerinin gençler tarafından kazanılmasında aşağıdaki beş çözüm teklifi önem kazanmaktadır. Bunlar:

1)İttihad-ı kulub: Kalplerin birliği; duygularda birlik; aynı dili konuşmaktan daha önemli olan aynı duyguları hissetmek.

2)Milli muhabbet: İslam milliyetine mensup olmanın kazandırdığı sorumluluk duygusuyla bu milletin değerlerine, inançlarına ve insanlarına muhabbet duymak.

3)Maarif: Bencilliği doğuran, neme lazım başkası düşünsün cehaletinin bir sonucu olan haytacılıktangençleri korumanın yolu doğru yaşta, doğru felsefeyle, doğru kazanımlarla, doğru yöntemlerle, doğru hedefler için eğitim.

4) Sa’y-i insani: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır, ayetinin hedefi doğrultusunda çalışmak; çok çalışmak. Tembellik hamiyet duygusunu yok eder. Gayret, canlı tutar.

5) Terk-i sefahat: Sefahati terk etmek. Hamiyet değerini ortadan kaldıran gençlerin heva ve hevesleriyle yaşamaları, geleceğe yönelik herhangi bir hedefinin olmamasıdır. Hedefleri olmayan genç zamanını nasıl geçireceğini bilemez, sıkılır. Sıkıntı ise sefahatin muallimidir. Araştırmalarda, hedefleri olan lise öğrencilerinin, hedefleri olmayan öğrencilere göre, gelecekte yüksek başarı ve yüksek gelire sahip olduklarını, mutlu bir aile kurduklarını, sevecen, dost canlısı ve işbirlikçi olduklarını ortaya çıkarmıştır.

SİZ DE MÜFREDATA KATKI VERMEK İSTİYORSANIZ TIKLAYINIZ

 

popüler cevapdünya atlası