EĞİTİM SİSTEMİ TASARIMI

Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2018

Meltem ÇELEBİ       

Risale Akademi’nin düzenlemiş olduğu Eğitimde Yeni Paradigmalar panellerinden notlar:

Öğrencilere istenilen davranışlar öğretilerek, her yönden geliştirilmeye çalışılıyor.

İnsanın tekâmül yolculuğu nasıl olmalıdır? Eğitim sisteminin özellikleri nasıl olmalıdır?

Tarih boyunca çeşitli eğitim sistemleri uygulanmıştır.

Bediüzzaman, özgür ve özgün bir eğitim sistemi önermektedir: Eğitim kurumlarında Esmaü’l-Hüsna'nın öğretilmesi ve Kur'an perspektifi ile eğitim yapılması gerekir.

Toplumun gelişmişlik düzeyi de önemlidir. Eğitimde ayırım olmamalıdır. İnsanlar eşittir. Eğitim ilgi, istek ve yeteneğe göre yapılmalıdır. Öğrenci istemiyorsa eğitim olamaz. Öğrenci, öğretmen ikisinin de istekli olması gerekir. Başta eğitici, istekli ve her şeyin farkında olmalıdır.

Çiçeklerin kendilerini arılara sundukları gibi, eğitimci de kendilerini öğrencilerin istifadesine sunmalıdır. Eğitim seviyeli, dengeli olmalıdır. Tüm fiil ve davranışlar uyum içinde, hem lisan-ı hal, hem de lisan-ı kal ile olmalıdır. Eğitim ile dengeli kişiler yetiştirilmelidir. Sağlıksız bir eğitim işe yaramaz. Allah (cc.)'ın kâinattaki sistemlerinden yararlanılmalıdır.

Medeniyette ilerleme, ahlaki eğitimde ilerlemeye ve gelişmeye bağlıdır. Tekâmül önemlidir. Tekâmül hem maddi, hem de manevi olmalıdır.

Öğrencide elde etme isteği olmalıdır. Önce meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizab olur. Mükemmele doğru ilerlenir. Her varlığın bir kemal noktası vardır. İnsanların yetenekleri farklı farklıdır. Farklı eğitimler gereklidir. Eğitim maddi, manevi bütün ihtiyaçlar içindir. Akıl,  kalb,  ruh ve beden… gibi.

Eğitimde rububiyet (Allah’ın terbiye ediciliği) konusu işlenmelidir. İslam medeniyeti öğretilmelidir. Eğitim şevk ve yeni keşifler vermelidir. Eğitim faaliyetleri eğlenceli olmalıdır. Eğitim alan kişi memnun edilmelidir. Eğitim insanın ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Fazla ve gereksiz bilgilerden kaçınılmalıdır. Eğitim adaleti öğretmelidir. (Adalet herkese lazımdır. Hem adalet Kur'an-ı Kerim'in;  Tevhid, haşir, nübüvvet gibi dört esasından biridir.) Eğitim açık ve net olmalıdır. Yalandan temizlenmiş olmalıdır.

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası