DİNİ CEMAATLER ARASINDAKİ DOSTLUK İLİŞKİSİ

Eklenme Tarihi: 30 Temmuz 2017 | Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2017

GİRİŞ

Din insan için en yüksek değerdir. Öyle ki bütün ideolojiler sadece bu dünyanın adalet ve mutluluğunu amaçlarken, din her iki dünyada mutluluğu hedefe koymuştur. Böylesine önemli bir müesseseye gönül verenlerin ve bu gaye uğrunda çok olacağı muhakkaktır. Küçük, değersiz şeyler etrafında bile koca gruplar oluşurken, insanlara saadet-i dâreyni müjdeleyen bir davanın sahipsiz kalması elbette mümkün olmaz.

Hak din olan İslâm’ın iki temel kaynağı vardır: Kur’an ve Sünnet. Bunlar da bize söz olarak gelmiştir. İnsanlar insanlıkta eşit olmakla birlikte akıl, istidat, kabiliyet, algı bakımından birbirlerinden dağlar kadar farklıdırlar. Aynı mekânda, aynı zamanda, aynı kişi tarafından aynı topluluğu söylenmiş bir söz bile çok farklı anlaşılır. Yaşam, kültür, bilgi, tecrübe, cinsiyet, yaş, fıtrat ve karakter farklılıkları gibi hususlar aynı sözün farklı anlaşılması neticesini doğurur. Farklı anlayışlar da sonuç itibariyle farklı gruplaşmayı gerektirir. İslâm’ın aslı bir olduğu halde mezhep, meşreb, tarikat ve cemaat gibi farklı yapılanmalar bu farklılıklardan kaynaklanır.

1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu, Risale Akademi, Bilimsel Etkinlikler Serisi: 11, s. 349-375, 22-24 Mart 2013

* Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

TEBLİĞİN DEVAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası