Derslerdeki ‘tesadüf-tabiat-kendi kendine olmuş’ yaklaşımı terk edilmeli

Eklenme Tarihi: 31 Ocak 2017 | Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2017

Risale Akademi müfredat çalışmalarına katkı bağlamında görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Akademinin bugün yayınlanan bildirgesi yine okullarda fen eğitimini ele alıyor.

Açıklamada, hem yürürlükte olan ve hem de yenilendiği söylenen iki müfredatta da fen bilimlerinin konusu olan varlıkların sahipsiz bırakıldığı; kâinatın ve içindekilerin tesadüfen oluştuğu, varlıkların tabiat tarafından yaratıldığı veya kendiliğinden oluşmuş gibi ele alındığını eleştirilirken, “bir varlık varsa onu var eden ve onun cinsinden olmayan bir dış etki gerekir. Burada etki hakkında iki ihtimal var; ya Kur’an’ın bahsettiği gibi bir İlah var; ya da İlah olmayan tesadüf, tabiat veya kendiliğinden oluşma ihtimalleri birer ilah olarak sunulmakta veya öyle algı oluşturulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

“Oysa Said Nursi’nin dediği gibi, fen eğitiminin amacı, fen konularını avamın seviyesine indirebilecek, merak edildiğinde onunla meşguliyeti bir ibadet telakki olunacak bir bilim haline getirmektir. Fen okuryazarlığı da budur. Bu görüş şu şekilde ifade edilmiştir:

“Kur'ân mevcudatın ahvalinden ancak Hâlıkları için bahseder. (Bu bahsin amacı bizzat) mevcudatın zâtlarına ait değildir. Bu itibarla, Kur'ân'ca en mühim (olan konu), kâinatın Hâlıka nâzır olan ahvalidir. Fen ise, Hâlıkı işe katmıyor, kâinatın ahvalinden bizâtihâ bahsediyor. Ve keza, Kur'ân bütün insanlara hitap eder. Ve ekseriyetin fehmini (toplumun anlamasını) mürâat eder ki, tahkikî bir mârifet sahibi olsunlar. Fen ise, yalnız fencilerle konuşur, avâmı nazara almıyor; avâm taklitte kalıyor. Bu itibarla, fennin tafsilâtını ihmal veya ipham, maslahat-ı âmme ve menfaat-i umumiyeye nazaran, ayn-ı isabet ve ayn-ı hikmettir.” (Mesnevi-i Nuriye)

Risale Akademi, bildirgesinde, “Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzeyen fen konuları üzerinden inkarcılığa çağıran ‘tesadüf-tabiat-kendi kendine olmuş’ ucuzculuğu yaklaşımı terk edilmelidir” çağrısında bulunuldu.

popüler cevapdünya atlası