Ders kitapları sürekli bir şekilde yenilenmelidir

Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2017

Risale Akademi: “Eğitim, uzmanlaşma yaklaşımıyla ihtisasa önem vermekle birlikte, birbirleriyle ilişkileri olan alanlarda disiplinler arası bir tutum izlemelidir. Ders kitapları geleceğin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncelle beslenmelidir.”

Said Nursi’ye göre, ilimler birbirinin elini tutarak görünür olmuşlardır. Hatta birbirinden doğmuşlardır. Alanlar birbirine omuz vererek birbirlerini yükseltmişlerdir.

KİTAPLAR GÜNCELLENMELİDİR

“Bir alanda yazılmış kitap, o alanın ulaşmış olduğu düzeyi göstermez. İlim (alan) başkadır, o alanla ilgili yazılmış kitaplar başkadır. Kitap bilgileri zamanla güncelliğini yitirirken, ilmin konuları eskimez, birbirine eklemlenerek kendini yeniler ve gelişir.”

DİNİ KİTAPLAR DA GÜNCELLENMELİDİR

“Dini kitaplar ile din arasındaki fark da burada anlatılan gibidir. Bir dini alanda (sözgelimi tefsir kitabı) yazılmış bir kitapta konuyu açıklayan bilgi yazıldığı devirde doğru anlaşılırken, zaman içinde gelişen yeni bilgiler nedeniyle kitap eskimiştir. O kitabi bilgilerin gündemden düşerek eskimesi, kitabın kaynağını teşkil eden dini metnin değerini düşürmez. Çünkü o metni açıklayan yeni bir yorum vardır. Kitap ile ilim kaynağını karıştırmak, sözgelimi Kur’an’daki bir ayet ile o ayeti tefsir eden bir kitabı birbirine karıştırıp, o demode olmuş bilgiyi içeren kitabı Kur’an’dan ayırmamak düpedüz bir mugalatadır, demogojidir ve yanıltıcı ifadelerdir. Ne o kitap asıldır ne de o kitapta yer alan geçici açıklayıcı bilgiler; kalıcı olan kutsal metnin kendisidir.”

“Bu tarz yaklaşımlar ifrat-tefrit dengesizliğinin bir sonucudur. Tefsir ve din başkadır; bunlarla ilgili telif edilmiş, yazılmış kitaplar başkadır. Kitaplar altın ve gümüş sattığı halde içinde bakır, çinko vb. değeri daha düşük ve hatta değersiz taşların satılması diğer değerli cevherlerin değerini düşürmez.  Nasıl ki, bir evin her ihtiyacı sadece bir esnaftan alınmaz; farklı levazımat satan dükkânlardan alınır. Ya da saatiniz bozulsa onu terziye götürüp “bunu dik!” demek doğru mudur?”

Özetle, ders kitapları da tıpkı müfredatlar gibi, gelecek neslin ihtiyaçlarına ve takip edilen bilimsel gelişmeler ışığında sürekli bir şekilde yenilenmelidir. Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonlarına mensup üyelerin de kendilerini güncel tutmaları, kitap incelemelerinde daha gerçekçi olmaları açısından önemlidir. 

popüler cevapdünya atlası