Değerler Sempozyumunda Bediüzzaman'ın sunduğu değerler haritası

Eklenme Tarihi: 22 Haziran 2014 | Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2017

 

Eğitimci Yazar Ali Irmak, Değerler Sempozyumunda Bediüzzaman'ın sunduğu değerler haritasından bahsetti.
 
Risale Haber - Haber Merkezi
 
Atatürk Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen “Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu”nda, Risale Akademi adına tebliğ sunan Eğitimci Yazar Ali Irmak,Küçük Sözler'inçocuk eğitiminde kullanılabilecekönemli bir eserolduğunu ifade etti.
 
Çocuklara yönelik yazılmış hikayelerden oluşan elliden fazla esere sahip Ali Irmak sunduğu tebliğde şunları kaydetti: "Bediüzzaman Said Nursi’nin kaleme aldığı ve Sözler kitabının ilk Sekiz Sözünü içeren Küçük Sözler ismiyle meşhur olmuş eseri, bir takım değerlerin her yaş grubunun, özelliklepedagojik eğitim bakımından çocuk eğitiminde kullanılabilecek önemli bir eserdir.Bediüzzaman’ın Küçük Sözler adlı eserinde yer alan hikâyeler incelediğimizdegeniş bir değerler haritasıönümüze çıkar.
 
Bediüzzaman,Şualar adlı eserinde;Nev-i insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, âhiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa, elîm endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylâz bir hayatla yaşayacak…” der. Değerler Eğitiminin amacını en güzel şekilde ifade eden bu sözün, teorisyenlerin ve uygulayıcıların çıkış noktası olabileceği kanaatini taşımaktayım. Değerler Eğitimin amacı çocukların insanca yaşayabilmeleri ve bu yönde kabiliyetlerini geliştirmeleri değil midir? Eğer yeniden bir inşa söz konusu olacaksaçocuklara ahiret inancının verilmesi, iki dünya arasındaki ilişkisinindengeli bir şekilde kurulması gerekmektedir. "
 
Sunumunda"Hisseden Yürekler"Etkinliği örneğinin uygulama sonuçlarından da bahseden Irmak; uygulamaya katılan öğrencilerde,Allah’ın isimleri ve kâinattaki yansımaları konusundafarkındalık düzeylerinin arttığını ve bu farkındalığı davranışlarıyla da gösterdiklerini belirtti. Irmak mevcut çalışmalarından örnekler vererek sunumunu tamamladı.

 

popüler cevapdünya atlası