Bediüzzaman'ın müsbet hareket kahramanlarındandı

Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2013 | Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2017

 

Bediüzzaman'ın müsbet hareket kahramanlarındandı

“Dünyayı Aydınlatan Anadolu Ağabeyleri Panelleri”nin 16.sı “Mehmet Kayalar ağabey" adına Yalova’da yapıldı
Ahmet Şahin'in haberi:

RİSALEHABER-YALOVA

“Dünyayı Aydınlatan Anadolu Ağabeyleri Panelleri”nin 16.sı Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden “Mehmet Kayalar ağabey" adına Yalova’da yapıldı.

Risale Akademi ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen program, Yalova Merkez Cami imamı Fatih Çapadağ’ın okuduğu aşrı şerif ile başladı. Mehmet Kayalar tanıtım belgesinden sonra açış konuşmalarına geçildi.

RİSALE-İ NUR GÜNCEL BİR HAFIZADIR

Risale Akademi Kurucu üyesi Dr. İsmail Benek; “bu programı hem Yalova hem Diyarbakır hem de Selanik’te yapmak istiyoruz. Çünkü Kayalar ağabeyin bu üç şehirler çok önemli ilgisi var. Risalesiz bir bakış risalesiz bir irfan eksik kalır. Risale-i Nur güncel bir hafızadır. Yalovalılara sorsanız Kayalar Abiyi çoğu bilmez. Medyatik bir çağda elli yıl öncesinin kahramanlarına yer yoktur. Bu ağabeyleri anmak bir arkeolojidir. İnşallah bu konu iyi bir film konusu olur. Menhus ruhun temsiline ‘dokunma’ şiiriyle seslenmiştir. Bu modellere ihtiyaç vardır. Kayalar abi Celal isminin tecelli ettiği şahıstır” dedi.

‘MESLEĞİMİZİN ESASI UHUVVETTİR’ DÜSTURU GİBİ YAŞAMAYI TEMENNİ EDİYORUM

Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Kocal ise şunları söyledi: “ Üstad’ın değerli talebesini anmak istedik. İsmini duyduğum ancak özgeçmişini şimdi öğrendiğim Mehmet Kayalar beni etkiledi. Ömrünü Kur’an’a hizmet için adayan bir gönül sultanını yad etmek için buradayız. Kişileri tanırız ancak taşıyıcıları bilmeyiz. Bizim için tek bir kriter var bu da Cenab-ı Hakkın rızasını kazanmaktır. Bediüzzaman’ın ‘Mesleğimizin esası uhuvvettir’ düsturu gereği yaşamayı temenni ediyorum.”

Panel öncesi Eyüp Otman’ın “Mehmet Kayalar” şiiri okundu. Ardından Doç. Dr. H. Yunus Taş’ın yönettiği panele geçildi.

AÇ CANAVARLARIN DOLAŞTIĞI SAHRADA KOYUN OLUNMAZ, ASLAN OLUNUR

Panelden notlar şöyle:

Yazar Caner Kutlu: “Mehmet Kayalar gibi kişileri anmak vasıtasıyla, Onların bugüne yönelik engin kavrayışlarını da kamuoyuyla paylaşmakla, bugünün ahlak felsefesi, psikoloji ve sosyoloji uzmanlarını bu yaklaşıma davet etmek gerekmektedir. Bediüzzaman müsbet hareket yolunun sınırının önemli kahramanlarından biri Mehmet Kayalar’dır. Mehmet Kayalar ‘aç canavarların dolaştığı sahrada koyun olunmaz, aslan olunur’ der. Şarkın emniyetinin sağlanmasında Mehmet Kayalar’ın dirayeti vardır.”

KAYALAR’A GÖRE BEDİÜZZAMAN MEHDİÜZZAMAN’DIR

Gazeteci Hüseyin Yılmaz: “Risale hareketi içerisinde Kayalar ağabey kadar Celalli kimse az yetişmiştir. Kayalar abi Üstad’ın on iki varisindendir. Önce dostları terk eder. Cüreti dostlarını ürkütmüştür. Her hangi bir şart ve zamanda korktuğunun şahidi yoktur. Kayalar’ın gayreti çok mühim bir vasıftır. Mehmet Kayalar kadar Bediüzzaman’ı tanımış ikinci bir insan yoktur. Kayalar’a göre Bediüzzaman Mehdiüzzaman’dır.”

EN ÇOK ÇİLE ÇEKEN NUR TALEBELERİNDEN BİRİDİR

Araştırmacı-Yazar İhsan Atasoy: “ Mehmet Kayalar ağabey Anadolu’da bulunan arslanlardan biridir. Maddi kumandanlıktan manevi kumandalığa Üstad onu yönlendirmiştir. Bediüzzaman Kayalar Abinin ailesine maaş gönderir. En çok çile çeken nur talebelerinden biridir.”

BEDİÜZZAMAN’IN VAZİFESİNİ MEHMET KAYALAR TANITMIŞTIR

İrfan Haspolat: “37 yıl Mehmet Kayalar’ın hizmetinde geçirdim. Bediüzzaman’ın vazifesini Mehmet Kayalar tanıtmıştır. Üstad’ın şarktaki hizmetini takip ediyor. Üstad Hazretleri Kayalar abiyle görüşmesinde onun için ‘asla enaniyet yoktur’ der.”

Fotoğraflar için TIKLAYINIZ

 

popüler cevapdünya atlası