Bediüzzaman’ın diliyle Mustafa Sungur Ağabey

Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2015 | Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2017

 

Mustafa Sungur Anma Programı tebliğidir

Serdar BİLGİN

Aziz ve çok kıymetli kahraman Mustafa Sungur Ağabeye binler selam ediyor, vefatının 3. yılında minnetle, rahmetle ve hürmetle yâd ediyoruz.

Rabbim kendisinden razı olsun.

Üstadın dilinden hareketle Mustafa Sungur Ağabeyin portresini çizmeye çalışacağım.

Aziz ve çok kıymetli kahraman Mustafa Sungur Ağabey, bir damla ömre bir ummanı sığdıran, Nur’a aşık bir yüreğin hikâyesidir. Ömrüne bu aşkın kokusu sinmiş, aşkından kül olmuş bir yüreğin hikâyesi. Bu aşk; Hz. İbrahim’in ateşini su eyleyen hakikat, Hz Yûsuf’un kuyusunu gül bahçesi eyleyen Züleyha, Hz. Eyyüp’e sabır veren iradedir. Bu aşk; taklitten tahkike, tasavvurdan tasdike, iltizamdan iz’ana götüren bir aşktır. Bu aşk, İslâmiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubûdiyet toprağı altında terbiye edilen küçük bir çekirdeğin dar âlemden çıkıp meyvedar koca bir ağaç olduğu hakikat-i külliyedir.

Üstat, Mustafa Sungur Ağabeyin yüreğindeki bu aşkı gördü. Bu aşk; büyük denizlerin büyük dalgalarını andıran bir heyecanla yoğrulmuştu. Maddi-manevi hiçbir engel karşısında sarsılmamasının nedeni ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin kaynağı bu aşkta saklı idi.

Hz. Yusuf misali düştüğü kuyuları nur bahçesi eyleyenÜstadına nurani yıldız olmuş,Üstadın hususi himmeti ile bu aşk, Mustafa Sungur Ağabeyin ne saçlarına kar düşürmüş, ne de ayaklarına yel değirmiş. Bu aşk; küreden büyük bir karınca misali bahara çiçek, toprağa yağmur taşımış, sevdası da yüreği de büyük, Nurda fani bir Nur adamın hikâyesidir.

Mustafa Sungur Ağabey, hem bir aşk adamı, hem de müspet ve dini ilimlere sahip bir muallimdi. Üstadımız namına istişare edilebilecek, Üstattan icazeti hak etmiş birRisale-i Nurmuallimi ve masduk bir evladı idi.Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin en güzel temsilcisi, gelecek nesillere nurları yansıtmada sahabe-misal kemal-i şevk ve gayretleri ile bir köprü; hizmet-i Nuriyede imam, mânevî terakkide önderdi. Mustafa Sungur Ağabey, koşan mücessem birRisale-i Nurdu.

Mustafa Sungur Ağabey,Üstadın bir cihetten vekili, bir cihetten evlad-ı manevisi, bir cihetten has talebesi, bir cihetten de kardeşidir.Üstadın en yakın dostu, en fedakâr arkadaşı, en civanmert kardeşidir.Üstadın hayat-ı maneviyesini devam ettirme sırrına mazhar, gül fabrikasının varisi, Nur’un küçük kahramanıdır.

Mustafa Sungur Ağabey, sırr-ı ihlâsın düsturu ile şahs-ı manevinin havuzunda buz parçası gibi kendini eritmiş, nur mekteb-i irfanının taşıyıcı kolonu gibiydi. Zübeyir ve Hüsrev Ağabeylerden sonraRisale-i Nurdan yükselen hizmet-i Nuriye binasında üçüncü sütundu.Risale-i Nurların yayılmasında adeta dış işleri bakanı gibiydi. Kalemi akıcı, belagati ve tarz-ı ifadesi yüksekti.Risalelerin iman veKur’anhakikatleri itibari ile ruhuna vakıf Sofi Feylesof gibiydi.

İnsan sevdiğiyleberaberdir düsturu ve insan sevdiğine benzermiş misali tıpkıÜstadı gibi Mustafa Sungur Ağabey de zorluğa talip olmuş, Âlem-iİslam’a gelen darbeleri en evvel omzunda hisseden samimiyeti; yüz tane eli olsa bile hepsiniRisale-i Nur’da kullanacak sadakati; ümitsizliğe düşmeyen, sarsılmayan ciddi ve güçlü duruşu;Risale-i Nurları müdafaada Osmanlı sultanları gibi yedi evliya kuvvetinde, etten duvar ören cesur ve korkusuz yapısı; gittiği yerde zındıkların planlarını bozan akıllı bir yönü vardı. İhlas ve uhuvvet dairesinde kalmış, tesanüt ile çalışmayı esas almış, şefkatle donanıp tefekkürü esas-ı meslek ittihaz etmişti. O nedenle Üstat ona hayatını, aklını, meslek ve meşrebini emanet etmiş, Hasan Feyzi AğabeyinÜstadına bedel, şehit olması gibi; Mustafa Sungur Ağabey deÜstadın hayatını, hayatı ile yaşamaya şahit olmuştu. Üstat, istikbalde Nur’un bayramlarını göreceğini ifade etmiş ve bu bayramları kabrinde kendisine anlatmasını istemiş,Üstadın fedakârlık ve sadakat sembolü olmuştur.

Mustafa Sungur Ağabey, bizlere sadakatin ve muvaffakiyetinin bir kerameti hükmündedir ve bir yadigâr-ı Bediüzzaman’dır.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası