Bediüzzaman ve Konya ağabeyleri konferansı yapılacak

Eklenme Tarihi: 02 Kasım 2013 | Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2017

 

Bediüzzaman ve Konya ağabeyleri konferansı yapılacak

Bediüzzaman Hazretlerinin Konya özelinde yaşadıkları ve kaleme aldıkları ile talebelerinin hayatları, hatıraları ve hizmetleri bütün yönleri ile ele alınacak

Risale Haber-Haber Merkezi

Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı “Konya Ağabeyleri Konferansı” düzenleyecek. 9 Kasım 2013 tarihinde Konya’da düzenlenecek olan konferansta Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Konya özelinde yaşadıkları ve kaleme aldıkları metinler ile kendisiyle görüşen talebelerinin hayatları, hatıraları ve hizmetleri bütün yönleri ile ele alınacak.

Risale Akademi, konferansa katkı sunacak ve katılacaklar için bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Konya, Selçuklu Devletine başkentlik yapmış ve kadim yazılı kaynaklarda “belde-i emin”,“kutsal belde” ve “kutup şehir” olarak anılmaktadır.

Başta Mevlana Celâleddin-i Rumî olmak üzere âlimleri ve onların emanetlerini sinesinde barındırmaktadır. Bu emanetlere son yüzyılda sahip çıkan şahsiyetlerden Konya Ağabeyleri, akademik zeminde müzakere edilecektir.

Bediüzzaman Hazretleri Konya’ya büyük önem vermiş ve mektuplarında bu önemi dile getirmiştir. Bediüzzaman Konya’yı “umum Anadolu’nun eskiden beri parlak ve faal bir medresesi” olarak vasıflandırır ve şöyle der:

“Aziz, sıddık kardeşlerim,

Cenab-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, çoktan beri beklediğim bir ciddi yardım, Konya ulemasından görülmeye başladı.
Evet, Risale-i Nur medreseden çıkmış, ilim içinde hakikate yol açmış, hakiki sahipleri ve taraftarları medreseden çıkan hocalar olduğuna binaen, umum Anadolu'nun eskiden beri parlak ve faal bir medresesi Konya şehri olduğundan, o mübarek medresenin şakirtleri kendi malları olan Risale-i Nur a sahip çıkmaya ve sarılmaya başladığını Sabri nin mektubundan anladım ve buraya, Konya ya yakın geldiğime ruh u canımla memnun olup, bana gelen bütün sıkıntılara sürurla mukabele edip tahammül ediyorum.”

Ömrünün son on yılında Isparta, Eskişehir ve Afyon illerinin dışına çıkmayan Bediüzzaman Hazretleri, vefatından dört ay önce on tane seyahat gerçekleştirir. Bu seyahatlerinde Konya’ya üç defa uğrar. Bu üç seyahatten birisinde amaç, Konya’ya yerleşmektir. Bunun için kendisine bir ev kiralanmış ve eşyaları da yerleştirilmiştir. Ancak sıkı bir denetim ve gözetim altında tutulduğundan Emirdağı’na geri dönmüştür.

Bediüzzaman, Vasiyetnamesi’nin bir kısmında Konya seyahatlerinden birisinin sebebini şöyle açıklar:
“İki gün evvel, çok müştak olduğum ve eski zamanda Anadolu medrese-i ilmiyesi hükmünde olan Konya'ya üç sebep bahanesiyle,

Biri: İki hakikatli Nur kardeşim fakir halleriyle beraber büyük bir masrafa girip İzmir mahkemesine gitmişler. Dönüşlerinde yanıma uğradılar. Ben de onları kısmen masraftan kurtarmak için, hususî otomobilimle Konya'ya kadar beraber almak;

İkincisi: On beş sene benim yanımda okumuş ve yirmi seneye yakın müftülük etmiş ve kırk seneden beri birtek defadan başka görmediğim ve bütün kardeşlerim, akrabalarım içinde hayatta bir o kalmış olan kardeşimi ve çocuklarını ziyaret etmek ve onlarla görüşmek.

Üçüncüsü: Eski Said'in ve Yeni Said'in mühim üstadlarından olan ve onun müridleri olan Mevlevîlerin her yerde Risale-i Nur'la alâkadarlıkları cihetiyle çok alâkadar olduğum ve İmam-ı Rabbanî, İmam-ı Gazalî gibi mühim bir üstadım olan MevlânâCelâeddin'i ziyaret için gitmiştim.”

Konya’nın Risale-i Nur hizmet tarihindeki yeri çok önemlidir. Başta Risale-i Nur Külliyatının iki önemli eseri olan Mesnevi-i Nuriye ve İşaratü’l-İ’caz eserleri burada tercüme edilmiş ve Bediüzzaman’a buradan gönderilmiştir. Bu iki eserin Mütercimi ve Bedüzzaman’ın hem neseben kardeşi hem de yirmi yıllık talebesi olan Abdülmecid Nursi, uzun yıllar Konya’da yaşamış ve burada vefat etmiştir. Abdülmecid Efendi’nin Konya’daki hayatı ve hatıraları akademik anlamda irdelenmelidir.

Said Nursi’nin yakın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp, Risale-i Nur’u ilk defa Konya’da tanımıştır. Zübeyir Gündüzalp’in beş yıllık Konya hayatı, Risale-i Nur’u ilk tanıma ve anlama heyecanı ile doludur.

Yine Risale-i Nur’da “Konyalı Sabri” ünvanı ile yer alan Sabri Halıcı; Said Nursi’nin “Dört Mustafa’sından biri” olma şerefini kazanan Mustafa Türkmenoğlu, Said Gecegezen, Dr. Sadullah Nutku; Mustafa Özsoy, Rıfat Filizer, Abdülmuhsin Alev, Ziya Arun, Mazhar İyidöner, Ziya Nur Aksun ve diğer Konya Ağabeylerini anmak istedik.

Bu konferansta Risale-i Nur hizmet tarihinde fedakârlıkları ve mahviyetleriyle bilinen Konya Ağabeyleri için değerli bilim insanlarımızdan tebliğ talep edilmektedir.

Konya Ağabeyleri Konferansına alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle katılmanızdan onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası