Bediüzzaman Said Nursi’nin eğitim felsefesi hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak

Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2017 | Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2017

Çok değerli valim, rektörlerim, akademisyen meslektaşlarım, STK temsilcileri, basın mensuplarımız, yabancı ülkelerden gelen misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz…

Değerli misafirler sempozyum süresince eğitim gibi en hayati konuda konferanslar, tebliğler ve panellerle dolu iki gün geçireceğiz. 10 aydır süren titiz çalışmalar işte bu iki gün içindi.

Sempozyumda 12 tebliğ ve 10 panel oturumu ile açılış ve kapanış oturumları dâhil olmak üzere toplam 24 oturum bulunmaktadır; 3 bilim insanı konferans verecek; 48 bilim insanı ve eğitim uzmanı bildiri ile katılacaktır. Bunların dışında akademisyen, STK temsilcisi (vakıf, dernek, sendika), gazeteci ve yazar olmak üzere toplam 40 panelistimiz bulunmaktadır. Böylece tüm konuşmacı sayısı 99 olarak planlanmıştır. Sempozyumda gerek konuşmacı olarak, gerekse düzenleme ve bilim kurullarında 39 yurt içi ve 6 yurt dışı olmak üzere toplam 45 üniversiteden bilim insanı görev almıştır. 

 Bu sempozyumun en önemli hedefi yerel kanaat önderlerini, akademik camiayı ve kamusal karar vericileri, eğitim gibi en hayati konuda, Van’dan dünyaya uzanan hayat seyri ve fikir ufkuyla, Bediüzzaman Said Nursi’nin eğitim felsefesi hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Eğitimin modern bilimlerle din bilimlerinin birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde sistemleştiği ve kurumsallaştığı bir eğitim felsefesini inşa etmek ve bunu mümkün kılmak hedeflenmektedir. Kanaatime göre bu konu tüm dünyanın dikkatini çekecek orijinalliktedir.

Bu projenin yerel özelliklerinin tesbit edilerek ortaya konması, etnik çoğulculuğun pozitif kurgulanışına zemin teşkil edebilir. Ulus devletin ve sekülarist anlayışın beraberinde getirdiği problemlerin çözümünde Medresetüzzehra modeli önemli bir çıkış noktası sağlayabilir. Esma-i hüsnaya dayalı varlık, bilgi ve ahlak teorisi ile saldırgan ateizm, hedonizm ve narsizm gibi menfi insanlık blokunun yıkıcı etkileri nötralize edilebilir.

Günümüzde yaşanan problemlerin çözülmesinde, Medresetüzzehra anlayışının sağladığı çözüm imkân ve kabiliyetinin ortaya konması, sempozyumun temel misyonunu teşkil etmektedir.

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Sayın Valimiz ve Rektörümüze ayrıca bu tür projelerinde daima yanında olduğumuz ve desteklediğimiz Risale Akademiye huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Medrsetüzzehra Sempozyumu, Van 12-14 Ekim 2012, Merak Yayınları, Risale Akademi, Bilimsel Etkinlikler Serisi: 8, s. XXXVII, Ankara. 

popüler cevapdünya atlası