“BARLA LAHİKASI SEMPOZYUMU” SONUÇ BİLDİRİSİ

Eklenme Tarihi: 14 Haziran 2015 | Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2017

 

 

12-14 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN
“BARLA LAHİKASI SEMPOZYUMU” SONUÇ BİLDİRİSİ

Barla Lahikası; Bediüzzaman’ın 1927-1934 yılları arasında Barla’da zorunlu ikamete tabi tutulduğu yıllarda talebelerinin yazdığı mektuplar ve Bediüzzaman’ın bu mektuplara verdiği cevaplardan meydana gelmiştir. Bu mektuplar Bediüzzaman’ın talebelerinin o zamana kadar yazılan risalelerden neler anladıklarını ve kendilerinde bıraktıkları tesirleri en güzel şekilde ifade etmektedir.

Barla Lahikası Sempozyumu sürecinde yapılan müzakerelerde ulaşılan sonuçlar şunlardır:

1. Barla Lahikası mektupları, Risale-i Nur talebelerinin iman ve Kur’an hizmetinde hareket tarzlarını/yol haritasını belirleyen en önemli kaynak eserlerdir.

2. Risale-i Nur ile alakalı bilgi, belge, doküman, arşivler ile orijinal nüshaların ortak bir kurum tarafından nüsha birliği sağlanması ve çalışmanın profesyonellik ölçülerine göre yapılması için özel statüde yasal zemini sahip özerk bir kuruluşun hayata geçirilmesi gereklidir.

3. Barla Dönemi’nin (1927-1934) edebi, tarihi, sosyal, ekonomik vb. arka plan çalışmalarının yapılarak dönemin toplumsal değerlerinin yakından anlaşılıp tanınması sağlanmalıdır.

4. Risale-i Nur’un inşa sürecindeki tahayyül, tasavvur ve iz’anı ortaya çıkaracak geleneksel “Barla Vizyonu Günleri” yapılmalı, edebiyat, araştırma, kültür-sanat etkinlikleri ile bunu uluslararası düzeye çekecek adımlar atılmalıdır.

5. Barla’da, özel statüdeki Risale-i Nur temsillerinin ve inisiyatiflerinin müşterek aklı ile Barla ruhunu yaşatacak bir kurumsal şemsiye altında önce bir ““Barla Araştırma Merkezi” kurulmalı, daha sonra da kurulan merkez “Barla Üniversitesi”ne dönüştürülmelidir.

6. Risale-i Nur hizmetlerinde ve Bediüzzaman’ın hayatında öne çıkan talebelerinin tarz-ı telakkileri, ihlâsı, istiğnaları ile hususiyetleri her daim lahikalarla özneleşen hal ve etvarıyla hizmetlerimizde birer ölçü-mihenk kabul edilmektedir.

7. Mektuplar, konuşma dilinin en iyi takip edilebildiği metinlerdir. Risale-i Nur mesleğinin ilk mektuplarını teşkil eden Barla Lahikası ile diğer lahikaların (Kastamonu, Emirdağ) dili karşılaştırılarak, özelde Risale-i Nur dilinin, genelde Türkçenin değişim ve dönüşüm sürecine yönelik tespitlerde bulunulabilir.

8. Risale-i Nur hizmetlerinin geleceğe yönelik planlamasının ve bu hizmetlerin uluslararası normlara ve teamüllere uygun şekilde tanıtımının yapılması elzemdir.

9. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde “Risale-i Nur Araştırmaları Enstitüsü”nün kurulması için gerekli girişim ve işbirliği yapılacaktır.

10. Bundan sonraki süreçte Denizli ve Emirdağ Lahikası Sempozyumları yapılacaktır.

 

 

popüler cevapdünya atlası