AHMET NAZİF ÇELEBİ VE SELAHATTİN ÇELEBİ’NİN KUR’AN’DAN İSTİHRACLARI

Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2015 | Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019

Dr. Vehbi Kara'nın Kastamonu Lahikası Sempozyumu tebliğidir

1. Baba oğul Çelebiler

Bediüzzaman diyor ki:

Bu havalide (Kastamonu, İnebolu...), hakikaten ümidimin fevkinde, Risâle–i Nur Talebelerinden iki kahraman yetiştiler: Baba–oğul Ahmed Nazif, Salâhaddin. Bu iki zat, Risâle–i Nur’un neşrinde iki yüz adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. (Kastamonu Lâhikası, s. 155)

Kahraman Nazif kardeşimizin ve gayet ciddi ve sebatkâr ve tam alâkadar İnebolu Nurcularının hem bayramlarının, hem devamlı hizmetlerini, hem yüksek sadakatlerini, hem Salâhaddin'in Camiü'l–Ezherle Medresetü'z–Zehrânın münasebetini temine çalışmasını ruh u canımızla tebrik ediyoruz. (Emirdağ Lâhikası, s. 159)

Kahraman Nazif'in ve hakikaten Nazif ruhunda ve sadâkatinde kendi arkadaşlarının makine ile ve sair cihette Nura hizmetleri, bu memleketi cidden minnettar edecek bir vaziyettedirler. Cenâb–ı Hak, onları muvaffak eylesin. (Emirdağ Lâhikası, s. 163)

2. Nazif Çelebi ve Oğlu Selâhaddin Çelebi’nin Risale-i Nur Hizmetleri

Aslen İnebolu'lu olan baba Ahmed Nazif ve oğlu Selâhaddin Çelebi'nin, Nur dâvâsı uğrunda âhir ömre kadar müştereken devam ettirmiş oldukları hizmeti "Binler maşaallah, bârekâllah" diye alkışlanması geren iki Nur kahramanıdır.

Tebliğin devamı için buraya tıklayınız

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası