AÇIŞ KONUŞMASI

Eklenme Tarihi: 16 Mayıs 2017

 Değerli misafirler,

“1.Hz.İbrahim ve Dostluk  Sempozyumu”na hoş geldiniz. Sempozyum süresince açış konferansları ve konuşmaları dışında 10 oturum daha yapılacak ve 40 bilim adamı sunum gerçekleştirecektir. Bu sunumlarda Hz.İbrahim ve Kur’an’a göre dostluk modelleri, toplum ve dostluk, tevhid zemininde dostluk, Risale-i Nur’da dostluk teması, Tasavvufta dostluk teması, dostluk kültürü, dostluk ve toplumsal bütünleşme, Hz. İbrahim ve dostluk yansımaları gibi ana konular akademik zeminde derinlemesine tahlil edilecek; ilgili kavramların teorik olarak temellendirilmesi yapılacak; insan ve toplum hayatında pratik uygulanabilirlik ve faydalarının ortaya konulmasına çalışılacaktır. 

Değerli misafirler,

Yaklaşık 10 ay önce Şanlıurfa Belediyesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Said NURSİ-Şanlıurfa ve Dostluk Paneli” sonucunda bu çok önemli konunun bir sempozyumda ele alınması fikri doğdu. Şanlıurfa Valiliğinin de desteğiyle sempozyum süreci başladı. Bilim ve danışma kurullarının tesbiti, davet metni ve konu başlıklarının belirlenmesi, web sayfasının hazırlanması, ilan edilen tarihlere göre tebliğlerin alınması, bunların bilim kurulunca değerlendirilmesi, çağrılı tebliğcilerin tesbiti, sempozyum programının, davetiye, afiş ve diğer tanıtım materyallerinin tasarımı, basımı ve dağıtılması, ulaşım ve konaklama gibi ana hususlarda büyük emekler verildi. Ekipteki tüm arkadaşlarıma, çok teşekkür ediyorum.Her aşamada desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum.

Değerli misafirlerimiz,

Sempozyumumuz insanlık için çok önemli olan bu konuda ileride yapılacak daha mükemmel bilimsel toplantılara bir başlangıç olacaktır. Çünkü insan ilişkilerinin ciddi anlamda tahribata uğradığı, insanların ve insanlığın her şeyden çok birbirini dinlemeye, anlamaya ve dostluk köprülerini kurmaya ihtiyacının olduğu günlerdeyiz. Esas gündem budur. Şanlıurfa da  tarihi mirası, geçmişi ve bünyesinde barındırdığı İbrahimvari kültürü ile dostluk ortamının temsilcisi bir merkez konumundadır. Dostluk yedekte bekletilen bir duygu olmaktan öte her an yaşanmasına ihtiyaç duyulan bir olgudur. İbrahimi dostluğun köklendiği Şanlıurfa daha yakın geçmişte Bediüzzaman’ın vefatında ona sahip çıkmakla bunun bir örneğini göstermiştir. Dostluk, kardeşlik ve sevgi mesajlarının Şanlıurfa’dan tüm dünyaya yayılması bu şehre çok yakışacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

popüler cevapdünya atlası