AÇIŞ KONUŞMASI

Eklenme Tarihi: 25 Mart 2017

Çok değerli misafirler,

Isparta Valiliği, Risale Akademi, Isparta Kültür ve Eğitim Vakfı ve Akademik Araştırmalar Vakfı’nın işbirliğinde düzenlenen “Isparta Kahramanları Sempozyumu”na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin mevcudiyeti bu bilimsel etkinliklerin işçiliğini yapan bizlerin şevkini ve ümidini artırmaktadır.

Değerli misafirler, Gül Şehri Ispartamız Anadolu’nun müstesna şehirlerinden biridir. Yüzyıllar içinde yetiştirdiği ve kucak açtığı ilim ve irfan insanlarıyla bilinir olmuştur. Osmanlı döneminde Kınalızade Ailesi âlimleri ve sadrazamlar gibi önemli şahsiyetler çıkartan Isparta’da, XVII. yüzyılda 103 seyyidin yaşadığı da Nakibu’l-Eşraf kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Tarih boyunca yansımaları devam eden bu zengin manevi mirasın ardından XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren iman ve Kur’an merkezli bir ilim hareketi olan Risale-i Nur’lar doğmuş ve Isparta Risale-i Nur’un ilk telif ve neşredildiği yer olmuştur. Bu manevi miras üzerine bugün dünyada doktora tezleri yapılmakta, araştırma enstitüleri açılmakta, akademik dersler verilmektedir.

Isparta’da bu ilmi geleneğin oluşmasında fiili ve fikri katkısı olan ve bir kısmı halen hayatta olan ilim ve gönül insanlarının tarihsel olarak üstlendikleri görevlerin ve uyguladıkları çeşitli yöntem ve metotların, olaylar karşısındaki duruşlarının, fikir, görüş ve nihayet hayatlarının akademik olarak ele alınması gerekmektedir.

Akademik Araştırmalar Vakfı (AKAV) olarak, ülkemizin problemlerinin çözümünü Anadolu’nun bağrında, irfanında ve vicdanında aranmasının önemine inanıyoruz. Tüm bunların akademik zeminlerde ortaya konulmasının entelektüel birikimimizi artıracağına, üniversitelerimizde ihtiyaç duyulan tefekkür derinliğini ve çeşitliliğini sağlayacağına ve muhakeme-i akliyemizi geliştireceğine inanıyoruz. Bu konuda vakıf olarak Risale Akademi’nin geliştirdiği projeleri desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum.

Değerli misafirler, Sempozyumda, açış konferansı ve açış konuşmaları dışında iki gün boyunca dört tebliğ oturumunda 16 tebliğ sunulacak; altı panel oturumunda 25 konuşmacı yer alacaktır. Nihayet 4 konuşmacının bulunduğu kapanış oturumuyla ve sempozyum bildirisiyle sempozyum sona erecektir.

Toplantımıza huzurlarıyla şeref veren siz değerli misafirlerimize, tüm tebliğcilerimize, bilim ve danışma kurulu üyelerimize ve organizasyonda büyük emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; Akademik hayatımızı bereketlendiren bu faaliyetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla.

popüler cevapdünya atlası