.

Eklenme Tarihi: 07 Kasım 2014 | Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2017

 

Doç. Dr. Ahmet Yıldız'ın Risale Akademi’de vermiş olduğu "İktidar Denkleminde İhlas" konulu seminerinden notlar

Ahmet Bilgi'nin haberi:

RİSALEHABER-Doç. Dr. Ahmet Yıldız, "Nurculukta hangi nedenle olursa olsun menfaat elde etme amacı uygun görülmemiştir. Cemaat menfaati bile olamaz" dedi.

Risale Akademi'nin düzenlediği Ankara seminerlerinde"İktidar Denkleminde İhlas"konulu bir sunum yapan Yıldız,ihlas kavramının insanın fıtratını anlattığını, insanın ihlas üzerine yaratılmış bir varlıkolduğunu söyledi. Yıldız, "İnsan acz ve fakrını bilirse ihlası elde eder. Gurur içindeyse ihlas ortadan kalkar. İhlas saf dengeyi ifade eder. Şirk o saf durumu ortadan kaldırır" dedi.

İktidar kelimesinin "kudret" biliminden geldiğini hatırlatan Yıldız, "İktidarda bir güç vardır. A kişisi B kişisi üzerinde kendi istediğini güç kullanarak dayatmasıdır. Buşahıslar için geçerli olduğu gibi aile, grup, cemaat, siyasi partiler için de geçerlidir" şeklinde konuştu.

CEMAAT MENFAATİ BİLE OLAMAZ

Bediüzzaman Hazretlerinin lahikalarda yer alan mektuplarına değinen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nur talebesi için siyasete girme şartı nurların intişarı ve inkişafıdır. Bir de cemaat adına değil şahsı adına girerse girer. Nurculukta hangi nedenle olursa olsun menfaat elde etme amacı uygun görülmemiştir. Cemaat menfaati bile olamaz. Çünkü her türlü menfaat ihlası kırar. Nurcuların en önemli görevi ehli imanın imanını muhafaza etmeleridir.Dünyevi makamlar elde etmek de iman hizmeti ile birlikte olamaz. Zira ihlası kırar. İhlas kırılırsa o zaman uhrevi amaç zedelenir. Yapılan iş hayatı uhreviyeyi mi yoksa dünyeviyeyi mi gösteriyor. Bunun cevabı da önemli bir göstergedir.

NURCULARDAKİ ALAKA HİÇBİR CEMİYET VE KOMİTEDE YOK

"Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerikendisine sorulan “Sizin cemiyet olmadığınız, üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve yirmi seneden beri tarassut ve nezaret eden altı vilâyetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, Nurcularda öyle harika bir alâka var ki, hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi isteriz” sorusunu şöyle cevaplamıştır:

"Ben de cevaben dedim ki:Evet, Nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve menfî ve şahsî ve cemaatî menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar.Fakat, bu vatanın eski kahramanları kemâl-i sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslâm fedailerinin ahfadları, oğulları ve kızları o fedailik damarından irsiyet almışlar ki, bu harika alâkayı gösterip Denizli Mahkemesinde bu âciz bîçare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler: “Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun!” diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş.Demek Nurcularda hakikî, hâlis, sırf rıza-yı İlâhî için ve müspet ve uhrevî fedailer var ki, mason ve komünist ve ifsad ve zındıka ve ilhad ve taşnak gibi dehşetli komiteler o Nurculara çare bulamayıphükûmeti, adliyeyi aldatarak lâstikli kanunlarla onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşaallah bir halt edemezler. Belki Nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekler."

 

popüler cevapdünya atlası