.

Eklenme Tarihi: 22 Ekim 2015 | Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2017

 

Üstad "meşveret ediniz" diyor

Emirdağ Lahikası Müzakereleri'nde 7. haftada, Araştırmacı-Yazar Dursun Sivri, Risale Akademi'de 89. ve 90 mektupları tahlil etti.

Risale Akademi'de yapılan Emirdağ Lahikası Müzakereleri'nin 7. haftasında DursunSivri, 89. mektubun değerlendirmesinde mektupta öne çıkan kavramlar olanihtiyat, sadakat, dikkatkavramlarını nazar-ı dikkate verdi. "Bunlar o zaman için ne anlama geliyor, bugün ne anlama geliyor?" diye soran Sivri, "Her zamanın ilcaatına göre ihtiyat, sadakat ve dikkat şekli, usulü, esası yeniden tanımlanmalı" dedi.

Aziz,sıddıkkardeşlerim ve benim hakkımda bu gurbette samimî akrabalarım Osman, Mehmed, Hasan efendiler;Sizin hâlisanebana ve Risale-i Nur’a karşı hiç unutulmayacak hizmetinize bir mükâfat-ı âcileolarak Hasan Feyzi vesairtalebelerin, Çalışkan hanedanına karşı fevkalâdeteveccühleri veumummemlekette sizin şerefinizineşretmeleri veehl-i hakikati size dost yapmaklarıcihetiyle, benden ziyade Risale-i Nur veşakirtlerinihimayeve muhafaza etmek veehl-i siyasetin ve beni zehirleyen düşmanlarımındesiselerinden kurtarmak için gayet derecede birihtiyat, tam birsadakatve benim yerimde tam bir dikkatlemükellefsiniz. Yoksa az bir hatâ, yalnız bana değil, belki binlermâsumşakirtlere ve şimdi parlayan şerefinize dokunacak.

"Meşveret ediniz deniyor; şöyle yapınız talimatı yok."

Araştırmacı-Yazar Dursun Sivri Emirdağ Lahikası 90. mektubun değerlendirmesinde ise "Resmi makamlara müracaat konusunun bugün eskisi kadar işleyip işlemediğini ve resmi kurumlara bakış prensibimizi sorgulamalıyız." dedi.

Sivri, mektupta Üstad hazretlerinin "Meşveret ediniz." sözüne dikkat çekerek, "Risale-i Nur'da şöyle yapınız talimatı yok. Meşveretle hareket edilir." dedi.

Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Bir iki gün evvel hasbihalin bir parçası size gönderilmiş. Tâ, siz onu esas tutup, lüzum olduğu zaman ya istida veya o Vekile ve mahkemeye vermek veya başka makamata o parça ile müracaat etmek ve kardeşlerimiz dahi o esas üzerine kendilerini münafıklara karşı müdafaa etmek için size gönderilmiş. Demek, şimdiye kadar bana garazla işkenceli sıkıntıları verdiren, en başta o imiş. Her ne ise. Siz, meşveretle ne lâzımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla, telâşsız, velveleye vermemek lâzım.

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası