.

Eklenme Tarihi: 21 Ocak 2016 | Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2017

 

Risale Akademi’nin düzenlediği “Toplumsal Barış İçin Müspet Hareket Çalıştayı” 23 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da yapılacak

SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK KONULAR

MÜSBET HAREKET ÇALIŞTAYI
23 OCAK 2015/ RİSALE AKADEMİ
1-GİRİŞ: MÜSBET HAREKET FELSEFESİ (Açılış Sunumu)

2-BİREYİN İNŞA ZEMİNİ (İMAN -AHLAK ZEMİNİ)
•Ailede müsbet hareket (Birey eğitimi merkezli)
•Okulda müsbet hareket (Birey eğitimi merkezli)
•Değer eğitiminde müsbet hareket
•Fırsat Eğitimi (Spontane olaylar karşısında birey eğitimi)
•Kişisel gelişim (insan-ı kâmil olmak)konularında müsbet hareket

3-TOPLUMSAL, SOSYAL, KÜLTÜREL ZEMİN
•Sosyal davranışlarda müsbet hareket
•Görgü ve nezaket kuralları çerçevesi
•Farklılıkları anlamada ve kabullenmede müsbet hareket (Müsbet milliyet, Bölgecilik, hemşehri dernekçiliği vb.)
•Toplum dinamiklerinin müsbet hareketi
•Toplumsal ortak değerler üzerinden dini yakınlaşma ve müsbet hareket
•Demokratik toplum inşasında müsbet hareket
•Sanat ve estetikte müsbet hareket

4-DİN HİZMETLERİ ZEMİNİ
•İslami cemaatlerin birbiriyle münasebetinde müsbet hareket
•İslami cemaatlerin toplumla diyaloglarında müsbet hareket
•Tebliğde: Müsbet iman hizmeti
•Cihad anlayışında müsbet hareket
•Gayr-i Müslim – Müslüman ilişkilerinde müsbet hareket

5-EĞİTİM ZEMİNİ
•Eğitim-öğretimde müsbet hareket (Okul, müfredat ve sınıf tasarımları)
•Eğitimcilerin müsbet hareketi
•Öğrencilerin müsbet hareketi
•Okul yönetiminde müsbet hareket
•Okul-Veli iletişiminde müsbet hareket

6-BİLİM-TEKNOLOJİ ZEMİNİ
•Bilimde müsbet hareket
•Bilimsel kurumlarda müsbet hareket
•Sanatta müsbet hareket
•Teknoloji kullanımında müsbet hareket

7-MEDYA VE BİLİŞİM ZEMİNİ
•Bilişim araçlarında müsbet hareket
•Medyada (Sosyal Medya, Görüntülü medya, yazılı medya) müsbet hareket
•Yazılı ve görsel basında müsbet hareket
•Medya ve bilişimin edeple imtihanı

8-İDEOLOJİLER, KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET ZEMİNİ
•Milliyetçi grupların geliştireceği tutumlar
•Laik ve seküler grupların diğer toplum kümeleri ile diyalogları
•Siyasette müsbet hareket (Partiler, seçimler, ilkelilik, söylem tutarlılığı, üslup)
•Kamu yönetiminde (Bürokrasi) müsbet hareket
•Vatandaşlıkta müsbet hareket
•Topluma duyarlı demokratik siyaset
•Hizmet ve sükûnet üreten bir siyaset

9-HUKUKİ ZEMİN
•Anayasada müsbet hareket
•Yasalarda müsbet hareket
•Adalet ve hukuk uygulamalarında müsbet hareket
•Yasa yapıcılarda (TBMM) Müsbet hareket
•Kişisel hakların uygulanmasında müsbet hareket

10-EKONOMİK ZEMİN
•Ticarette müsbet hareket
•İşletmelerde müsbet hareket
•Harcamalarda (pazarda, manavda vb. günlük ekonomide) müsbet hareket

11-ULUSLARARASI ZEMİN
•AB zemininde müsbet hareket
•Uluslararası ilişkilerde müsbet hareket (İslam dünyası ile ilişkilerde müsbet hareket-BM ve diğer ülkelerle ilişkilerde müsbet hareket)

Program şöyle:

 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası